středa 7. března 2018

Recenze - Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie)

Krásný den,

někteří z vás už možná vědí, že se nám co návštěva odborníka, přidruží nějaká ta velmi zábavná porucha či vada, a je vlastně jedno, s kterým dítětem tam či onam jdeme. Jednu dobu jsem se bála skoro vylézt z domu, aby na nás někdo nehouknul, že zase máme nějakej heksenšlůs.

Před půl rokem nám přibyla "svatá trojice" dysgrafie, dysortografie a dyslexie. A protože jak už je u mě zvykem, nejdřív je třeba si vše poctivě načíst. Uvítala jsem ted nové aktualizované vydání této knihy.

Originální popisek knihy: "Statistiky ukazují, že se ve třídách učí bezmála 5% žáků se specifickými poruchami učení, přičteme-li skupinu žáků, jejichž obtíže jsou mírnějšího charakteru, dostaneme se až na 10 %. Mezi hlavní poruchy patří dyslexie, porucha čtenářských dovedností, dysgrafie, porucha písemných dovedností a dysortografie, porucha písemného projevu. Tipy, které Vám v knize nabízíme, napomohou práci s dětmi i dospívajícími a naznačí, kudy má smysl ubírat se při jejich vzdělávání i každodenní výchově."

Kdo jsou autoři knihy?
PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. jen stručně: psycholožka působící v nestátní neziskové organizace DYS - centrum Praha. Vyučuje na katedře psychologie FF UK v Praze.
Mgr. et Mgr. Zuzana Bodnárová (roz. Pospíšilová) jen stručně: psycholožka působící ve stejné organizaci. Pracovala mimo jiné také v SPC při základní škole pro děti se specifickými poruchami chování.
PhDr. Kamila Balharová vyučuje český jazyk a působí ve funkci speciálního pedagoga, také vede soukromou praxi.
PhDr. Kamila Šemberová vystudovala překladatelství - tlumočnictví a pracuje jako překladatelka a korektorka. Již přes dvacet let se zajímá o problematiku dyslexie, původně z rodinných důvodů. Aktivně se snaží pomocí článků informovat veřejnost.

OBSAH KNIHY
Není to jen tak obyčejné a lehké čtení, tedy to na jeden zátah opravdu nedáte. Já se budu snažit přiblížit jen informace které zde najdete a to stručně, protože jich je přehršel, kniha nepatří k nejtenčím a stejně jako u Autismus v edukační praxi, je to kniha opravdu obsahově plná, což je jen dobře.

Kniha je rozdělena do několika kapitol:
- Předškolní věk - rodina
- Předškolní věk - škola
- První stupeň - rodina
- První stupeň - škola
- Druhý stupeň - rodina
- Druhý stupeň - škola
- Střední škola - rodina
- Střední škola - škola

Každá jednotlivá část má pak spoustu podčástí a nejbohatší je hlavně předškolní věk.

Specifické poruchy učení máme (v knize jejich podrobné vysvětlení):
- dysgrafie
- dyslexie
- dysortografie
- dyskalkulie
- dyspraxie (u nás méně často diagnostikována, většinou přiřazena k VD (vývojová dysfázie) nebo k ADHD)

SPU (spec. poruchy učení) můžeme dnes vnímat jako civilizační chorobu. Dnešní společnost je označována za informační, denně jsme nuceni něco číst, psát, at už se jedná o internet, nebo o sms, zprávy, které jsou často nezbytné. V práci i v nejobyčejnějších profesích neustále čteme. Před sto lety, by byl člověk úspěšný, aniž by vůbec číst uměl.

Co se tedy dozvíme?
Nejdříve ze začátků, jak moc je důležité povídat si s dětmi a co vše je třeba s nimi sdílet abychom docílili co nejkvalitnějšího vývoje. Kniha zmiňuje první podezření a kde můžeme vidět varovné signály již velmi brzy. Například pokud předškolní dítě nerado kreslí, nebo jen "tupě" čmárá, či bodá tužkou do papíru (to se objevovalo například u nás u mladšího syna, teprve po čtvrtém roce života začal kreslit a také jsou velmi znatelné pokroky a přikládám to především kreslení a malování).

Doporučení na to, jak s dětmi pracovat a co u nich rozvíjet, doporučené programy při podezření jako je MAXÍK A HYPO. Probereme návštěvu PPP (pedagogicko psychologické poradny), jak to probíhá, kdy jí navštívit, co od toho očekávat.

Následuje kapitola o případném odkladu školní docházky a dalších možnostech. Co by dítě mělo umět před nástupem do první třídy, co naopak umět nemusí.

Pro školní děti pak doporučené programy jako např. KUPOZ. Kniha rozebírá školní přípravu doma, domácí úkoly a relaxační techniky.

Nechybí slovníček pojmů ze zpráv z PPP nebo SPC (speciálně pedagogické centrum) a informace o tom, jak číst ve zprávě. Např. co je to forie (nálada) a další výrazy, které vás mohou i děsit.

Dozvíte se, co je IVP (individuální vzdělávací plán), jak se sestavuje, co může obsahovat. Spoustu odkazů na weby, literaturu, pracovní pomůcky a pracovní listy.

Jak by ve škole měli hodnotit žáky s SPU, což je především kapitola pro školský personál. Jak zvládat únavu středoškoláka. Jak se vypořádat s povinnou četbou, se zkoušením u tabule, či s matematikou a cizími jazyky.

Najdete zde i odkazy na testy pro starší děti, které vám pomohou cvičit.

Věděli jste například, že nové písmo Comenia Script našim dětem vlastně pomáhá, protože je bezpatkové? Mezi takové písma se řadí například Comic sans, Tahoma či Arial - dětem nesplývá spodní řádek a hrany a tedy ho lépe vnímají (tedy do budoucna, bude lepší aby měly děti text pokud možno v jiné formě než v Times new roman, které patkové je a také nejčastěji využívané).

Pro ty, co by se pak chystali např. na vysokou školu je tu typ na pomůcky typu Text to speech, Barabolka, či Babelbar. Což jsou programy, které dětem předčítají text jak na internetu, tak v PC.

Za mě knihu určitě doporučuji.

Anet

Knihu zakoupíte např. zde: http://www.albatrosmedia.cz/tituly/38620284/specificke-poruchy-uceni/

Ukázka:


Žádné komentáře:

Okomentovat