neděle 28. ledna 2018

Recenze - Autismus v edukační praxi - Barbora Bazalová

Krásný den,

ač jsem nikdy neměla v plánu knihy o autismu recenzovat jednotlivě, ale do budoucna chystám obsáhlejší článek se vší literaturou, co jsem na téma přečetla, tak jsem prostě musela udělat výjimku.

Tahle knížka je totiž takové "otevřené oko" pro všechny rodiče, kteří jsou nejen v počátku svého hledání cesty, kterou si musí prošlapat po zjištění diagnózy.

Spoustu maminek a tatínků čeká, že až se dozví diagnózu, budou zahlceni informacemi, jak se svým dítkem pracovat, co mají dělat a tak dále, jenže tak to velmi často, vlastně skoro vždy, není. Dostanete pár odkazů a názvů institucí kam se obrátit a pak už se musíme vybavit trpělivostí a hledat, informovat se, a doživotně se sami "vzdělávat", často metodou pokus omyl.
Proto velice oceňuji, co se v loňském roce objevilo na trhu za knihu.

https://obchod.portal.cz/pedagogika/autismus-v-edukacni-praxi/

Kdo je autorka knihy?
Doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D., působí na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Publikovala již několik knih na téma autismu. K problematice mentálního postižení vydal Portál její knihu Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje (2014). Zřídila výukový seminář Autismus (2004) a Autistické centrum (2011, http://autismus.ped.muni.cz/)

OBSAH KNIHY
Čekala jsem tradiční obsáhlou knihu plnou informací, kde si sem tam musím dohledávat i významy odborných názvů. Dostala jsem ale velmi přehledně, a pro neodborné oko unaveného rodiče, čitelně napsanou knihu.

Kniha je rozdělena do šesti kapitol:

- 1 kapitola: Velmi pěkně a stručně sepsaná terminologie autismu, současné poznatky, co se daří a víme, jací jsou lidé s autismem, v čem jsou stále mezery. Kompletně vše je doplněno informacemi a citacemi samotných rodičů z jejich praxe/života.

- 2 kapitola: Průvodce prvním zjištěním, že je naše dítko jiné, cesta k diagnóze, kam jít, kdo vám poradí a pomůže, průběh vyšetření. Nechybí ani seznamy SPC (speciálně pedagogické centrum), kde se zabývají autismem. Seznamy nadací jak pro autismus, tak i další, kde se mimo hlavní činnost věnují i autismu. Nechybí informace z posudkových komisí v případě žádostí o PNP (příspěvek na péči).

- 3 kapitola: Podpora dítěte, základní pravidla práce, vhodné intervence, náhradní komunikace a strukturované pomůcky, včetně výzkumů, jakou má která metoda účinnost. Výčet mnoha metod, které se zabývají autismem od těch více známých jako behaviorální přístup, ABA, Son-rise až k metodám HANDLE, Growing Minds (GM) a k různým typům diet jako je GFCF, GAPS a jiné. Metod je opravdu široká škála a nestačila jsem koukat. Nechybí opět doplnující texty a zkušenosti rodičů a samozřejmě odkazy na weby, kde můžete čerpat více informací.

- 4 kapitola: Tady se věnujeme především rodině, tomu, jaké to mají zdravý sourozenci, co dělat při studiu, jaké jsou možnosti v oblasti práce a bydlení. Spoustu poznatků rodin a rodičů. Nechybí velký seznam chráněného bydlení pro autíky.

- 5 kapitola: Tato kapitola se věnuje především vzdělávání, jaké jsou možnosti, jaké jsou legislativní změny. Postup od předškolního až k vysokoškolskému vzdělání v případě AS (Aspergerova syndromu). Co přinesly změny, reakce rodičů ale i samotných pedagogů a asistentů. Zakončeno výzkumem, zda inkluze funguje či nikoliv.

- 6 kapitola: A tady je to velké překvapení. Praktické informace pro rodiče a okolí. Najdete zde seznamy všech možných knih o autismu s krátkým popiskem, od beletrie, po odborné knihy ale je to krásně i dělené na knihy z osobních zkušeností, nebo ze zkušeností rodičů. Metodika pro učitele a asistenty, knihy o diagnostice, seznam četby na rozvoj komunikace, sociálních vztahů a sebeobsluhy. Dalším tématem jsou materiály ke strukturovanému učení a jak začít. Téma rodiny, AS, sexuality, problémového chování a přístupu.

Nechybí informace o očkování s odkazy na další weby, knihy o hře a podpoře hraní, brožurky pro lékaře.

Seznam webových stránek a blogů, rešerše filmů, reportáží a přednášek.

Tohle je prostě knížka, kterou by měli rovnou vydávat v ordinacích, pokud se totiž nedostanete hned k odborníkovi (např. Nautis), budete dlouho tápat. V téhle knížce máte naprosto všechno a vám stačí jen zalistovat dle obsahu a už můžete hledat a pátrat přímo na téma, které vás zajímá a s konkrétní informací.

Velké ale velké díky, že tato kniha existuje a vůbec vznikla.

DOPORUČUJI
Anet

Žádné komentáře:

Okomentovat